Algemene Voorwaarden & AVG

Algemene Voorwaarden & AVG

Algemene Voorwaarden

Ook wij weten dat niet alles in ‘algemene voorwaarden’ is vast te leggen. Daarom hebben wij ervoor gekozen het simpel en duidelijk te houden. Wij kiezen ervoor om in alle redelijkheid te handelen en in overleg tot een oplossing te komen.

1. Voor wie gelden de Algemene Voorwaarden?
1.1 Op alle trainingen en overeenkomsten die gemaakt/gesloten worden met Inspireer Jezelf, Noortje Bogaert & Equilize zijn deze voorwaarden van toepassing. Inspireer Jezelf, Noortje Bogaert & Equilize zullen in de voorwaarden worden samengevat onder 'Wij' of 'Ons'. Door je bestelling/afspraak geef je, als consument of bedrijf, te kennen dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op de training, product of dienst.
1.2 De consument, bedrijf of organisatie die een dienst of product van ons wil afnemen zal worden samengevat onder 'Je', 'Jou' of 'Jij'

2. Wat is belangrijk voor jou, het paard, de pony en onze veiligheid?
2.1 Je bent verplicht om tijdens trainingen, indien er gewerkt wordt met paarden, een cap te dragen die voldoet aan de veiligheidseisen onder de CE/EN 1384 norm. Dit is niet van toepassing op de coachsessies.
2.2 De aanwijzingen van de coach & trainer dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
2.3 Wij verwachten van bedrijven en consumenten dat zij ook deelnemen zonder de paarden met geweld te benaderen en ze geen pijn te doen.
2.4 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade en/of ongevallen tijden of resulterend uit de trainingen, coachsessies, clinics of workshops, al dan niet aan derden.
2.5 Blessures, fysieke aandoeningen of overige belangrijke zaken m.b.t. paard, ruiter en deelnemer dienen voor aanvang van de training, clinic of workshop kenbaar gemaakt worden.

3. Prijs & Betalingen
3.1 Tarieven zijn zoals vermeld op de website van Inspireer Jezelf of afgesproken per email/offerte. Indien een product of dienst foutief geprijsd blijkt te zijn dan behouden wij ons het recht de bestelling/afspraak eenzijdig te annuleren of voort te zetten onder het juiste tarief.
3.2 Indien besteld wordt via onze webwinkel/online dan kunnen betalingen op diverse manieren worden gedaan. Doormiddel van vooraf overmaken of per factuur.
3.3 Indien bestellingen worden gemaakt via telefoon of e-mail dan kun je betalen via factuur of per contant. Contante betalingen dien je te voldoen op bij aanvang van de training.
3.4 Als de betaling niet is ontvangen op de uiterste datum weergegeven op de factuur en na een herinnering, is zoals mij 1.1 genoemde organisatie bij deze gerechtigd het door jou verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra kosten die worden gemaakt en voor het doorzetten naar ons incasso partner.
3.5 Wij hebben het recht bestellingen of afspraken niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden die wij stellen.
3.6 Je dient reiskostenvergoeding te betalen indien de training plaatsvindt buiten de gemeente Tilburg. Buiten de gemeente Tilburg geldt vanaf ons bedrijfsadres Goirkestraat 74-18 te Tilburg geldt een vast tarief van 0,28 cent per kilometer.

4. Annulering
4.1 Annuleren en wijzigen kan bij alle individuele trainingen tot 24 uur voor de geplande datum. Bij annulering binnen 24 uur tot het trainingsmoment dan wordt er kosten in rekening gebracht. Je kunt natuurlijk altijd een deelnemer aandragen die jou zal vervangen of een nieuwe datum inplannen. De 24 uur gelden niet voor Groepstrainingen en Seminars.
4.2 Annuleren van Groepstrainingen & Seminars kan tot 3 weken voor de geplande datum. Bij annulering binnen drie weken tot de geplande datum krijg je 50% van het bedrag retour. Je kunt natuurlijk altijd een deelnemer aandragen die jou of de deelnemer zal vervangen. Een nieuwe datum plannen behoort ook tot de mogelijkheden.

6. Verzekeringen
6.1 Wij dienen in het bezit te zijn van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV.)
6.2 Je (consument of ondernemer) dient in het bezit te van een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering (WA.) zo ook voor uw paard/ pony, die geldig is op het moment van deelnemen. Indien dit niet zo is dan ben je zelf hoofdelijk aansprakelijk indien door jou of je paard schade wordt aangericht.
6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal op eigen terrein maar ook niet op locatie.
6.4 Indien er diefstal is gepleegd zullen wij aangifte doen bij de politie.

7. Deskundige
7.1 Indien een paard behandeling nodig heeft dan zal dit in overleg met jou geschieden. Indien het een noodsituatie betreft dan zijn wij bevoegd om hulp in de roepen van een dierenarts die zich op dat moment dicht bij de plaats van het voorval bevindt.
7.2 De kosten voor veterinaire verzorging of behandeling zijn voor de eigenaar van het paard.

8. Social Media
8.1 Tijdens trainingen, clinics en workshops worden er foto’s en films gemaakt. Deze foto’s en films kunnen en mogen door ons gebruikt worden voor promotie, website, documentatie en publicatiedoeleinden zoals op websites, social media of drukwerk. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dit graag vooraf aangeven, desgewenst schriftelijk of per email.
8.2 Indien u geen bezwaar maakt gaat u akkoord met het gebruik van foto's en films door ons voor social media.

Privacyverklaring Inspireer Jezelf, Equilize & Noortje Bogaert (AVG)

Inspireer Jezelf waaronder handelsnamen Equilize & Noortje Bogaert vallen, wordt hierna te genoemd als Inspireer Jezelf. Inspireer Jezelf is gevestigd aan de Goirkestraat 74-18 5046GM in Tilburg. Inspireer Jezelf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email | gegevens@inspireerjezelf.nl
Website | www.inspireerjezelf.nl
Adres | Goirkestraat 74-18 5046GM
Telefoonnumer | 0640724450

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich richting aan Noortje Bogaert via het emailadresgegevens@inspireerjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inspireer Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om de nieuwsbrief te mogen ontvangen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- telefoonnummer (enkel van klanten die training of coaching volgen of hebben gevolgd en zakelijke relaties)
- Overige gegevens die betrekking hebben op het coachtraject, facturatie, etc. enkel van klanten die een training of coaching volgen/hebben gevolgd of zakelijke relaties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze diensten, website van Inspireer Jezelf en zo ook ons YouTube kanaal hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is door ons niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar. Wij raden ouders, verzorgers en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming of toestemming van de voogd/verzorger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevens@inspireerjezelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inspireer Jezelf gebruikt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:
- Verzenden van diverse nieuwsbrieven, marketinginformatie of reclamefolders
- Verwerking van jouw betaling/facturering
- Contact op te kunnen nemen met jou, dit met betrekking tot diensten, producten en afspraken.
- Om goederen, producten en diensten bij je af te leveren
- Contact op te kunnen nemen in verband met wijzigingen en aanpassingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inspireer Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Inspireer Jezelf tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inspireer Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adresgegevens, emailadressen & telefoonnummers: 20 jaar na het laatste contactmoment
Overige gegevens (enkel van opdrachtgevers, trainings- & coachklanten: 20 jaar het laatste contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inspireer Jezelf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspireer Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inspireer Jezelf gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website hebt bezocht (zoals computer, tablet, smartphone etc.), waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen wij ook onze website beter laten werken, kunnen wij inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante websites weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Analytische cookies
Deze gebruiken wij om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er ook geen toestemming worden gevraagd, anders wel.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde onlineadvertenties en op maat gemaakte content tonen.

Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspireer Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gegevens@inspireerjezelf.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

Inspireer Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inspireer Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gegevens@inspireerjezelf.nlof via het contactformulier op de website www.inspireerjezelf.nl.